مشخصات محصول

Piano Plus VIDEO-VRA SYSTEM


 Piano Plus VRAیک ادیومتر کلینیکال دوکاناله ویژه ارزیابی اطفال است که می تواند از مشوق ها، هم به شیوه معمول جعبه های اسباب بازی ، و هم از طریق نمایش فیلم ها و تصاویر بر روی مانیتور ، امکان انجام آزمون های ادیومتری اطفال را میسر سازد.


ویژگی ها

  •  جعبه های اسباب بازی متصل به ادیومتر و کنترل آن ها از طریق خود ادیومتر
  •  استفاده از تصاویر و فیلم های جذاب به عنوان مشوق ها از طریق اتصال دستگاه به کامپیوتری که دارای نرم افزار           Daisy VRA moduleباشد.
  • امکان اتصال حداکثر سه مانیتور به ادیومتر
  • امکان شرطی کردن کودکان به هر دو روش جعبه های اسباب بازی و تصویر و فیلم

دریافت فایل های ضمیمه


بازگشت


ارسال نظر