مشخصات محصول

مرتعشگر وستيبولار (VVIB 3F)

ویبراتور وستیبولار
•    قابل استفاده همراه با کلیه سیستمهای ویدئو نیستاگموگرافی (VNG)
•    ایده آل برای كشف نیستاگموس برانگیخته از ارتعاش (VIN) ظرف كمتر از 30 ثانیه
•    كشف سریع اختلال عملكرد یكطرفه ی وستیبولار بویژه در موارد جبران شده و پایش تأثیرات توانبخشی
•    شناسایی زودهنگام تومور اکوستیک حتی در بیماران فاقد شكایات تعادلی
•    ایده آل برای کاربران Digital Nystagview ، Nystagview و VNG

ویژگــــی ها

•    سیستمی ساده و معتبر برای كشف اختلالات وستیبولار
•    ارزیابی سریع و راحت، بدون ایجاد سرگیجه و ناراحتی برای بیمار
•    ایجاد محرکی برای بررسی نیستاگموس برانگیخته از ارتعاش (VIN)
•    بررسی  VINدر 3 فركانسِ 30، 60 و 100 هرتز
•    امکان ارزیابی %85 از بیماران با فرکانس 100 هرتز
•    ارزیابی بهتر %15 از بیماران با محرک های فرکانس پایینِ 30 و 60 هرتز
•    دارای فوم های ضدّحساسیت در محلّ تماس با پوست

 

دریافت فایل های ضمیمه


بازگشت


ارسال نظر