مشخصات محصول

صندلي چرخان الكترونيك (MED4)

صندلی چرخان الكترونیك
•    ایده آل برای تكمیل ارزیابی سیستم وستیبولار با بررسی فركانس های پایین و متوسط
•    ارائه انواع تحریکات Kinetic  و اندازه گیری دقیق VOR

ویژگــــی ها

•    طراحی ارگونومیک و نیازمند فضای کم
•    اطمینان و راحتی فوق العاده برای بیمار
•    مناسب برای ارزیابی هایِ kinetic
•    مناسب برای تمام ارزیابی های وستیبولار
•    مجهز به “كنترل از راه دور”
•    قابلیت خم شدن پشتی صندلی به طور كامل:
     •    برای انجام آزمایش كالریك (در زاویه ی 30 درجه)
     •    برای انجام مانورهای BPPV (در وضعیت طاق باز)
•    مجهز به دسته ها و پایه ی اِرگونومیك برای استقرار مناسب دست ها و پاها
•    فراهم كردن ایمنی فرد بوسیله ی كمربند ایمنی و كلید توقف اضطراری
•    پشتی قابل برداشتن برای سر و گردن
•    امکان انجام آزمون چرخشیِ سرعت بالا با حداکثر سرعت s/200° (حداکثر شتاب s2/ 100°)
•    تحمل وزن تا 130 کیلوگرم
•    انجام آزمایش و كنترل آن بوسیله ی نرم افزار VNG Ulmer
•    قابلیت ارائه ی پروفایل های تحریكی به صورت Manual یا Automatic
•    دارای 16 پروفایل تحریكیِ پیش فرض:
     •    حالت دستی: سینوسی، ذوزنقه ای
     •    حالت خودكار: سینوسی (برست، سینوسی كاهش یابنده، سوییپ چندفركانسی)، ایمپالسی، پلكانی و توقف ناگهانی
•    امكان سفارش پروفایل های تحریكیِ دلخواه
•    ارائه ی نمودارهای جامع و ارزیابیِ تمام پارامترهای لازم برای تفسیر درست پاسخ
•    ذخیره ی اطلاعات بیمار و نتایج آزمایش در نرم افزار انحصاریِ Synapsys Patient Manager
 

دریافت فایل های ضمیمه


بازگشت


ارسال نظر