مشخصات محصول

ويــدئـــونيستاگــموگرافـــــی (VNG Ulmer)

ویدئونیستاگموگرافی
•    ایده آل برای ارزیابی سیستم وستیبولار همراه با ارائه ی اطلاعات كمّیِ جامع
•    ایده آل برای استفاده در مانورهای توانبخشیِ سیستم وستیبولار و بررسی روند بهبودی بیمار

ویژگــــی ها

•    پیشرفته ترین سیستم برای انجام "مجموعه آزمون VNG" شامل تمام آزمایشهای محیطی (وستیبولار) و مرکزی (اکولارموتور)
•    پرتابل با قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل USB
•    قابلیت فوق العاده در کشف حرکات چشم با اعتبار %99 و دقت اندازه گیریِ 0/1 درجه
•    مجهز به سیستم خودکار ردیابیِ مرکز چشم و متمرکزشدن روی مردمک
•    افزایش سرعت ارزیابی بواسطه ی کالیبراسیون خودکار و ردیابی دقیق مردمك
•    كمترین حساسیت نسبت به "آرایش چشم ها"
•    قابلیت کالیبراسیون هندسی (محاسباتی) برای بررسی بیماران سخت آزمون (مانند افراد نابینا)
•    مجهز به نرم افزاری پیشرفته با کاربری آسان
•    دارای محرک های پیش فرض برای انجام آزمایش های مرکزی به صورت افقی، عمودی و مورب
•    قابلیت ارائه ی محرك ها به صورت Manual یا Automatic  
•    قابلیت ارائه ی محرك ها بوسیله ی ویدئوپروژكتور یا ویدئومانیتور
•    قابلیت تعریف محرك های جدید با تنظیم پارامترهای محرك از قبیل جهت، دامنه، و فركانس محرك
•    ارائه ی نتایج جامع و دقیق شامل تمام شاخص های لازم برای ارزیابی نیستاگموس محیطی و مركزی
•    تسهیل در تفسیر پاسخ با ارائه ی محدوده ی هنجار پاسخ  
•    قابلیت ذخیره ی فیلم حركات چشم روی هارد كامپیوتر برای بررسی های بیشتر و اهداف آموزشی
•    قابلیت اشتراك اطلاعات بین چندین مكان آزمایش در یك مركز درمانی
•    امكان مدیریت دقیق اطلاعات بیماران و تهیه ی گزارش های متنوع و پویا
•    ذخیره ی اطلاعات بیمار و نتایج آزمایش روی نرم افزار انحصاریِ Synapsys Patient Manager
•    امكان بررسیِ "Fixation suppression"
•    مجهز به "كنترل از راه دور" برای انجام آزمایش و كنترل آن

•    امكان سفارش به صورت:

Basic VNG شامل آزمایش های محیطی (نیستاگموس خودبخودی، پوزیشنال و پوزیشنینگ، كالریك) با گاگِل VNS3X  
Standard VNG شامل آزمایش های محیطی و مركزی (ساكاد، تعقیب آرام، اُپتوكینتیك) با گاگِل  VNS3X
Advanced VNG شامل آزمایش های محیطی و مركزی با ثبت دوچشمیِ همزمان بوسیله ی گاگل VISIO.  این سیستم دارای گاگل VNS3X نیز می باشد.
 

برتری های Synapsys VNG  

•    محاسبه اتوماتیک شاخص های معتبر تشخیصی در تمام آزمایش های محیطی و مرکزی
•    قابلیت محاسبه دستی شدت و فرکانس نیستاگموس در آزمایش های محیطی
•    نمایش محدوده های هنجار پاسخ در نرم افزار و در صفحات پرینت
•    نمایش منحنی های Cumulative برای کمک به تشخیص بهتر نیستاگموس
•    ثبت و محاسبه نیستاگموس خودبخودی در آزمایش کالریک برای کمک به تفسیر درست نتایج
•    نمایش اتوماتیک "بازه های اوج پاسخ" در آزمایش کالریک بدون نیاز به انتخاب آزمایشگر
•    قابلیت محاسبه (Ocular Fixation Index (OFI در آزمایش کالریک
•    نمایش "نمودارهای معتبر Freyss (پروانه ای) و گراف های SPV" در آزمایش کالریک
•    محاسبه "حساسیت بیش از حدّ سیستم وستیبولار" در آزمایش کالریک برای تشخیص بهتر
•    امکان تنظیم دستی پارامترهای حرکت تارگت در آزمایش های مرکزی
•    امکان واردکردن ادیوگرام AC و BC بیمار و محاسبه درصد افت شنوایی
•    ماژول اندازه گیری قطر و سطح مردمک
•    دارای چندین قابلیت منحصربه فرد در پرینت نتایج علاوه بر ذخیره آنها به صورت PDF
 

دریافت فایل های ضمیمه


بازگشت


ارسال نظر